Gotlands Elektrifierings
Demonstrator

På Tjauls Gård byggs en fullskalig demonstrator för elektrifiering av gårdar, villor och företag, baserad på tre befintliga vindkraftverk på 650 kW, solkraft på 500 kw under installation, samt energilager baserat på förbrukade elfordonsbatterier i olika containerstorlekar efter behov.

För frågor och samarbetsmöjligheter, kontakta Arnfinn Röste, grundare & ägare av Gotlands Elektrifierings Demonstrator AB.

Kontakt: Arnfinn Röste
Telefon: 070-590 88 86

Gotlands Elektrifierings
Demonstrator

På Tjauls Gård byggs en fullskalig demonstrator för elektrifiering av gårdar, villor och företag, baserad på tre befintliga vindkraftverk på 650 kW, solkraft på 500 kw under installation, samt energilager baserat på förbrukade elfordonsbatterier i olika containerstorlekar efter behov.

För frågor och samarbetsmöjligheter, kontakta Arnfinn Röste, grundare & ägare av Gotlands Elektrifierings Demonstrator AB.

Kontakt: Arnfinn Röste
Telefon: 070-590 88 86